Fiska i Duvedsälven – en del av Indalsälven
fisket upplåtet av Duveds fiskevårdsområdesförening

KONTAKT
Duveds fiskevårdsområdesförening
c/o Backs semesterby
Back gård
830 15 Duved

ordförande:
Patrick Rosenberg
0647-200 08

post@fiskaiduved.se

 

Köp fiskekort online | Om fisket | Fiskekort | Fisketillsyn | Kartor & Boende | Lämna fångstrapport | Kontakt

Duveds fiskevårdsområdeförening - c/o Backs semsetrby - Backsgård - 830 15 Duved - Telefon 0647-200 08 - epost: post@fiskaiduved.se
Inloggning medlemmar