Fiska i Duvedsälven – en del av Indalsälven
fisket upplåtet av Duveds fiskevårdsområdesförening

FISKETILLSYN
Fisketillsynen i Duveds fvo:s vatten sköts av föreningens fisketillsyningsmän. Samtliga tillsyningsmän är förordnade av länsstyrelsen och har utbildats för sitt uppdrag.
På bröstet bär fiskevaktaren ett tjänstetecken i form av en badge.
Fisketillsyns märke
För frågor kring föreningens fisketillsyn kontakta fiskevakt Arne Pettersson, telefon 076-848 94 17.

Fiskevaktarens befogenheter (Källa: länsstyrelsen)
En fisketillsynsman har bland annat befogenhet att undersöka fisk, fiskeredskap, fiskesump, och fiskefartyg som använts vid fisket (se 34 § andra stycket fiskelagen). Undersökning får ske även om det inte föreligger misstanke om lagöverträdelse.
En fisketillsynsman får även ges förordnande att ta egendom i beslag t ex fångst eller redskap (se 47 § fiskelagen).

REGLER VID FISKE:
För öring gäller minimimått 30 centimeter. Max 7 fiskar får fångas per dygn (fångstbegränsning)
Fiske får endast ske med handredskap. Fiske är ej tillåtet från båt, flotte, flytring etc.
Utterfiske är förbjudet. (För fiskerättägare gäller speciella regler.)

Under september månad gäller fiskeförbud i alla Duveds fiskevårdsområdeförenings upplåtna fiskevatten.

• Fiskekortet är personligt och skall medfölja vid fiske. Har du köpt ditt fiskekort online är det viktigt att du skriver ut en kopia av fiskekortet. Denna kopia ska uppvisas för tillsyningsmannen utan anmodan.
• Avlysning av fiske kan förekomma. Detta meddelas via hemsida/annons.
• Barn under 15 år fiskar gratis på målsmans fiskekort

 

Köp fiskekort online | Om fisket | Fiskekort | Fisketillsyn | Kartor & Boende | Lämna fångstrapport | Kontakt

Duveds fiskevårdsområdeförening - c/o Backs semsetrby - Backsgård - 830 15 Duved - Telefon 0647-200 08 - epost: post@fiskaiduved.se
Inloggning medlemmar